چاپ تراکت تحریر

لیست قیمت تراکت | تعرفه چاپ تراکت

چاپ تراکت تحریر

 چاپ تراکت فوری به صورت یکروزه ، 3 روزه و 8 روزه قابل ارائه می باشد.

طراحی و چاپ تراکت از جمله مواردی است که در کسب و کارهای امروزی جایگاه ویژه ای دارد و اغلب صنوف در ایران با توجه به تعدد

فروشگاهها از تخفیفات و ویژه گیهای متعددی در چاپ تراکت تحریر استفاده مینمایند .

باید توجه داشت که نوع طراحی و استفاده از ترکیب رنگ در طراحی تراکت نیز بسیار مهم است.

چاپ تراکت ارزان دلیل استفاده از تراکت تحریر می باشد ، البته فرق قیمت تراکت تحریر و گلاسه در اختلاف قیمت کاغذ می باشد

زمان تحویل تراکت تحریر بسته به زمان سفارش بین یکروز تا 8 روز متغیر است .

 

قیمت چاپ تراکت تحریر

تراکت تحریر 80 گرم
سایز فایلتیراژیکرو / دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200mm
1000 عددییکرو68/0008روز112/0003روز—-
دو رو100/000//142/0003روز—-
2000 عددییکرو88/000//136/000//270/000
دورو124/000//168/000//320/000
5000 عددییکرو160/000//214/000//—-
دورو193/000//250/000//—-
A5 200-145mm
1000 عددییک رو33/0008روز66/0003 روز—-
دو رو49/000//81/000//—-
2000 عددییکرو43/000//78/000//140/000
دورو61/000//94/000//170/000
5000 عددییکرو79/000//117/000//—-
دورو96/000//135/000//—-
A6 145-100mm
1000 عددییک رو30/0008روز60/0003روز—-
دو رو60/000//70/000//—-
2000 عددییکرو45/000//70/000//80/000
دورو65/000//80/000//100/000
5000 عددییکرو65/000//90/000//—-
دورو75/000110/000//—-
B4 340-240mm
1000 عددییک رو120/0008 روز160/0003 روز—-
دو رو170/000//210/000//—-
2000 عددییکرو140/000//180/000//—-
دورو200/000//230/000//—-
5000 عددییکرو240/000//300/000//—-
دورو320/000//260/000//—-
B5 240-170mm
1000 عددییک رو65/0008 روزه85/0003 روزه—-
دو رو95/000//120/000//—-
2000 عددییکرو85/000//110/000//—-
دورو120/000//140/000//—-
5000 عددییکرو140/000//170/000//—-
دورو180/000//200/000//—-
B6 170-120mm
1000 عددییک رو40/0008 روزه50/0003 وزه—-
دو رو55/000//70/000//—-
2000 عددییکرو55/000//70/000//—-
دورو65/000//90/000//—-
5000 عددییکرو70/000//110/000//—-
دورو90/000//120/000//—-