امروز سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶

ویزیت های ساده

لیست قیمت محصولات

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
۸۵ – ۴۸ میلیمتر
گلاسه یووی یک رو ۲۵/۰۰۰ ۲روزه —-
دورو ۳۰/۰۰۰ // —-
سلفون مات یک رو ۳۰/۰۰۰ // ۴۰/۰۰۰
دورو ۳۵/۰۰۰ // ۴۵/۰۰۰
سلفون براق یک رو ۳۰/۰۰۰ // ۴۰/۰۰۰
دورو ۳۵/۰۰۰ // ۴۵/۰۰۰
کتان امباس یک رو ۳۰/۰۰۰ // —-
دورو ۳۵/۰۰۰ // —-
کتان آلمان یک رو ۴۵/۰۰۰ // —-
دورو ۴۵/۰۰۰ // —-
سوسماری یک رو ۳۰/۰۰۰ ۸ روز —-
دورو ۴۰/۰۰۰ ۸ روز —-
کتان پلاستیک یک رو ۴۵/۰۰۰ ۱۲ روز —-
دورو ۴۵/۰۰۰ ۱۲ روز —-
سلفون مات مخملی یک رو ۵۰/۰۰۰ ۸ روز —-
دورو ۶۰/۰۰۰ ۸ روز —-
لیبل یووی یک رو ۳۰/۰۰۰ ۳ روز ۴۰/۰۰۰
دورو ———- ———- —-
لیبل سلفون یراق یک رو ۳۰/۰۰۰ ۳ روز ۴۰/۰۰۰
دورو ———- ———- —-
۹۰ – ۶۰ میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو ۵۰/۰۰۰ ۳ روز ۸۵/۰۰۰
دورو ۵۰/۰۰۰ // ۸۵/۰۰۰
سلفون مات دورگرد یک رو ۵۰/۰۰۰ // ۸۵/۰۰۰
دورو ۵۰/۰۰۰ // ۸۵/۰۰۰