امروز پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

ویزیت های ساده

لیست قیمت کارت ویزیت |کارت ویزیت فوری | چاپ کارت ویزیت آنلاین

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
۸۵ – ۴۸ میلیمتر
گلاسه یووی یک رو ۲۰/۰۰۰ ۲روزه —-
دورو ۲۵/۰۰۰ ۲روزه —-
سلفون مات یک رو ۲۰/۰۰۰ ۲روزه ۴۰/۰۰۰
دورو ۲۵/۰۰۰ ۲روزه ۴۵/۰۰۰
سلفون براق یک رو ۲۰/۰۰۰ ۲روزه ۴۰/۰۰۰
دورو ۲۵/۰۰۰ ۲روزه ۴۵/۰۰۰
کتان امباس یک رو ۲۵/۰۰۰ ۲روزه —-
دورو ۳۵/۰۰۰ ۲روزه —-
کتان آلمان یک رو ۳۰/۰۰۰ ۲روزه —-
دورو ۴۰/۰۰۰ ۲روزه —-
سوسماری یک رو ۲۵/۰۰۰ ۸ روز —-
دورو ۳۰/۰۰۰ ۸ روز —-
کتان پلاستیک یک رو ۳۰/۰۰۰ ۱۲ روز —-
دورو ۳۵/۰۰۰ ۱۲ روز —-
سلفون مات مخملی یک رو ۴۰/۰۰۰ ۸ روز —-
دورو ۵۰/۰۰۰ ۸ روز —-
لیبل یووی یک رو ۲۰/۰۰۰ ۳ روز ۴۰/۰۰۰
دورو ———- ———- —-
لیبل سلفون براق یک رو ۲۰/۰۰۰ ۳ روز ۴۰/۰۰۰
دورو ———- ———- —-
۹۰ – ۶۰ میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو ۴۰/۰۰۰ ۳ روز ۸۵/۰۰۰
دورو ۴۰/۰۰۰ ۳ روز ۸۵/۰۰۰
سلفون مات دورگرد یک رو ۴۰/۰۰۰ ۳ روز ۸۵/۰۰۰
دورو ۴۰/۰۰۰ ۳ روز ۸۵/۰۰۰