درباره ما

طرح و نقش صدرا با مدیریت علیرضا احکامی با بیش از 15 سال سابقه درخشان در امر طراحی و خدمات چاپ

در حال خدمترسانی به هموطنان عزیز میباشد.

اهم فعالیت ما به شرح ذیل میباشد:

طراحی و چاپ فوری یک روزه

چاپ اختصاصی با دستگاه 4 رنگ همزمان

چاپ فوری کارت ویزیت

چاپ فوری فاکتور با فرمت دارایی حتی یک بسته فوری

چاپ کاتالوگ فوری یکروزه

چاپ فوری بروشور یکروزه

چاپ تراکت ، چاپ بروشور ، چاپ کارت ویزیت

طراحی فوری کاتالوگ و بروشور

ساخت انواع ساک دستی

مشاوره جهت تبلیغات برتر

راه اندازی سایت با مدیریت فقط 1 روزه

انواع هدایای تبلیغاتی

چاپ فوری : 1 روزه

چاپ ویژه : 3روزه

چاپ در فرمهای عمومی : 8 روزه

 

امیدواریم بتوانم خدمتگذار شما عزیزان باشیم.