قیمت فرم های یکروزه

 قیمت فرم های یکروزه

چاپ فوری کارت ویزیت  همواره مورد توجه قرار گرفته است ، قیمت فرم های یکروزه و فرمهای یکروزه برای چاپ فوری کارت ویزیت ،چاپ فوری کاتالوگ ، چاپ فوری اوراق اداری مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت فرم های یکروزه  و چاپ فوری کارت ویزیت با توجه به نوسانات بازار تغییر میکند پس برای اطمینان تماس حاصل فرمایید.

قیمت فرم های یکروزه به تومان است.

((برای دیدن جدول در تلفن همراه ، صفحه ی موبایل خود را به چپ و راست بکشید.))

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
یکروزه 4 روزه
48-85 سلفون مات یک رو  350/000  300/000
دورو  420/000  370/000
سلفون براق یک رو  350/000  300/000
دورو  420/000  370/000
55-85 سلفون

مات

دور گرد

یک رو 660/000 560/000
دورو 660/000 560/000
سلفون

براق

دورگرد

یک رو 660/000 560/000
دورو 660/000 560/000
تراکت گلاسه 135 گرم
A4

200-290

2000 عددی یک رو 3/100/000 طراحی 200 تومن
دو رو  3/800/000 طراحی 280 تومن
A5

200-290

2000 عددی یک رو  1/900/000 طراحی 100 تومن
دو رو  2/400/000 طراحی 180 تومن
A6

100-145

2000 عددی یک رو  1/100/000 طراحی 100تومن
دو رو  1/500/000 طراحی 180تومن
تراکت تحریر 80 گرم
A4

200-290

2000 عددی یک رو  2/150/000 طراحی 100تومن
دو رو  2/950/000 طراحی 150تومن
A5

200-145

2000 عددی یک رو  1/300/000 طراحی 50تومن
دو رو  1/700/000 طراحی 80تومن
A6

100-145

2000 عددی یک رو  700/000 طراحی 50تومن
دو رو  990/000 طراحی 80تومن
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی )
A4

210-297

2000 عددی یک رو 2/800/000 طراحی 100تومن
دو رو  3/800/000 طراحی 150تومن
A5

210-148

2000 عددی یک رو  1/500/000 طراحی 50تومن
دو رو  2/400/000 طراحی 80تومن
A6

105-148

2000 عددی یک رو  1/100/000 طراحی 50تومن
دو رو  1/600/000 طراحی 80تومن

بروزرسانی در : 1403/02/20

سبد خرید
سایدبار