قیمت تراکت تحریر

تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر با توجه به کیفیت کاغذ  چاپ تراکت  را ارزان تر تمام میکند ،  قیمت چاپ تراکت تحریر نسبت به چاپ های سیلک و ریسو کمی بالاتر بوده ولی چاپی با کیفیت تر را از مابابت چاپ تراکت تحریر فوری به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید تبلیغات خود را به مشتریان ارائه کنید.

((برای دیدن جدول در موبایل خود به چپ و راست بکشید.))

تراکت تحریر 80 گرم
سایز فایلتیراژیکرو / دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200mm
1000 عددییکرو330/0008روز360/0003روز450/000
دو رو480/000//510/0003روز520/000
2000 عددییکرو520/000//580/000//600/000
دورو650/000//470/000//780/000
5000 عددییکرو1/200/000//1/300/000//—-
دورو1/350/000//1/480/000//—-
A5 200-145mm
1000 عددییک رو165/0008روز180/0003 روز220/000
دو رو240/000//195/000//350/000
2000 عددییکرو270/000//295/000//350/000
دورو340/000//370/000//450/000
5000 عددییکرو550/000//570/000//—-
دورو620/000//670/000//—-
A6 145-100mm
1000 عددییک رو90/0008روز98/0003روز130/000
دو رو120/000//170/000//180/000
2000 عددییکرو140/000//210/000//200/000
دورو180/000//150/000//230/000
5000 عددییکرو290/000//320/000//—-
دورو340/000
//
360/000//—-
B4 340-240mm
1000 عددییک رو
قیمت تلفنی
8 روز
قیمت تلفنی
3 روز—-
دو روقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
2000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
5000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
B5 240-170mm
1000 عددییک روقیمت تلفنی8 روزهقیمت تلفنی3 روزه—-
دو روقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
2000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
5000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
B6 170-120mm
1000 عددییک روقیمت تلفنی8 روزهقیمت تلفنی3 وزه—-
دو روقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
2000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
5000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
سبد خرید
سایدبار

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟