امروز سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶

ست اداری

لیست قیمت محصولات

ست اداری

ست اداری

مشخصات قیمت
سربرگ A4 سربرگ A5 سربرگ A6 پاکت نامه پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم تحویل
سری اول
 ۲۰۰۰  ۲۰۰۰  ——  ۱۰۰۰  —–  ۵۰۰/۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۷۰۰/۰۰۰  ۸ روزه
سری دوم
 ۳۰۰۰  ——  ——  ۱۰۰۰  —–  ۵۰۰/۰۰۰   ۶۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰   ۸ روزه
سری سوم
۱۰۰۰  —— —– ۱۰۰۰  ۱۰۰۰  ۶۰۰/۰۰۰  ۶۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰  ۸ روزه