امروز پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

ست اداری

لیست قیمت محصولات

ست اداری

ست اداری

مشخصات قیمت
سربرگ A4 سربرگ A5 سربرگ A6 پاکت نامه پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم تحریر ۱۰۰ گرم کتان ۱۲۰ گرم تحویل
سری اول
 ۲۰۰۰  ۲۰۰۰  ——  ۱۰۰۰  —–  ۴۴۰/۰۰۰  ۴۸۰/۰۰۰  ۵۷۰/۰۰۰  ۸ روزه
سری دوم
 ۳۰۰۰  ——  ——  ۱۰۰۰  —–  ۴۴۰/۰۰۰   ۴۸۰/۰۰۰ ۵۷۰/۰۰۰   ۸ روزه
سری سوم
۱۰۰۰  —— —– ۱۰۰۰  ۱۰۰۰  ۴۸۰/۰۰۰  ۵۴۰/۰۰۰ ۶۴۰/۰۰۰  ۸ روزه